LGA's extramoduler

 

LGA-lønsystemet dækker i sig selv et (snart sagt) hvert behov indenfor Dansk Løn. 
Den typiske LGA-bruger er dog en 'større virksomhed', der gerne vil lidt mere end 
bare lønadministration - gerne gående i retning af et komplet integreret 
Løn / HR-system for virksomheden.

LGA's extramoduler, hvis kvaliteter vi nedenfor beskriver (nærmest på 'stikord'-niveau) 
kompletterer den samlede applikation til et utrolig stærkt HR-redskab på det danske marked.


PA-modul:

Integreret med LGA's basis-registre - d.v.s. ingen dobbelt-registrering
Kalenderregistrering (Afholdt ferie, Sygdom, Kursus, Barns 1.ste sygedag o.m.m.)
- et skærmbillede pr. person pr. år (så megen historik er gemt her)
- herunder lynfremvisning af FerieRegnskab (3 ferieår i PopUp-box)
DP201/DP202-automatik (sygdom over 2 uger / nyansatte indenfor 8 uger)
Fraværsstatistikker (dage / pct. kalender- ell. arbejdsdage)
- herunder hele virksomheden (en afdeling pr. linie) på eet stk. papir
Generel kalenderudtræk (kan udtrække vilkårlige kalender-plotkoder / perioder)
Afspadseringsregnskab
Ferieregnskab (3 ferieår - optjent/afholdt/rest - evt. m/ værdi-påsættelse)
AdLib-registrering (et skærmbillede pr. person - brugerdefinerbare ledetekster)
Kursus-historik / -ønsker
Karriereforløb (hvor har medarbejderen været ansat igennem årene)
Lønforhandlingsrunder (lokalpuljer)
Igangværende lønforhandlinger - kan også bruges ifm medarbejdersamtale-runder.
Arkivdata (brugerdefinerbart) - bruges fx til FlexTid-regnskab o. lign.
Semigrafiske personaleoversigter (sammen med Hist/Stat-modul)
Statslig Kvartalsstatistik

22 prædefinerede udskrifter, heraf mange afdelingssorterede (trimbart) - 
utallige selektionsmuligheder

PA-modulet er udviklet med mulighed for at fungere i et ret distribueret miljø, 
således at forstå, at den enkelte indlogger kun kan se/bearbejde data på de personer, 
der tilhører netop indloggerens funktionsområde. 

I kombination med lønsystemet vokser LGA med ovennævnte PA-modul 
til et unikt HR-system!
Ca. 3 ud af 5 LGA-brugere har købt PA-modulet.Historik/Statistik-modul:

Lynfremkald af vilkårlig opdateret lønseddel på skærm
- herunder gendannelse af vilkårlig forlist lønseddel !
Udtræksfunktion fra Hist/Stat-register
Brugerdefineret personsaldofelter (max. 99 stk. via indikator i lønart)
Udtræksfunktion fra disse saldofelter
Semigrafiske personaleoversigter (sammen med PA-modul)

Ca. 2 ud af 5 LGA-brugere har købt Hist/Stat-modulet
 (de andre ved ikke hvad de går glip af).RapportGenerator:

Brugerdefinerede personorienterede udskrifter via vilkårligt antal 'profil'-navne
Beregning på udvalgte søjler - fx (S05+S07)/(S06+S08)
6 sorteringsmuligheder ved udskrift
Kan danne diskfil til import i fx tekstbehandling ell. regneark m.v.

Ca. hver 5.te LGA-bruger har købt Rap/Gen-modulet


Budget-modul:

Integreret med LGA's basis-registre (kender altså lønnen her og nu!)
Automatisk budgetudlægning:
 a/ Via LGA's aktuelle løndata
 b/ Vidererullende fra forrige budgetår's data
 c/ 'Midway'-korrektion
Afdelingsvise følgeydelser (ATP, Pension, SFT m.v.)
- herunder mulighed for specifikation af følgeydelsernes enkeltkomponenter.
Automatisk trinrulning (i skala'er)
Budgetsimulering (hvá hvis ?)
Budgetkontrol (Realiseret ctr. Budgetteret)
Medarbejderindividuelt 12-måneders budget

4 prædefinerede udskrifter, herunder afdelingssorterede (trimbart) - 
mange selektionsmuligheder

Ca. hver 10.ende LGA-bruger har købt Budget-modulet - men vi er overbevist om, 
at der bruges megen unødig tid i div. regneark med skønnede tal - tid, der kunne 
være sparet ved Budget-modulet's ret præcise håndteringsmuligheder.
sidst justeret: 31.08.2000

 

Tilbage til hovedsiden