Prisliste
for
LGA-LØNSYSTEM

pr. 1. november 1999

Klasse
Ansatte
Pris
Licens pr.md.*
A
0-50
24.000.-
380,-
B
51-100
36.000,-
570,-
C
101-200
50.000,-
760,-
D
201-400
66.000,-
1140,-
E
401-800
83.000,.
1520,-
F
801-1600
103.000.-
2280,-
G
1601-9999
125.000,-
3040,-

 

PA-modul: + 30%

Gage-/lønbudget-modul: + 25%

Historik-modul: + 10%

Rapport-Generator: + 5%

Akkord*-modul: + 35% *speciel LGA-variant

PC-netudgave: + 4.800,- kr.

(Netbios(TCP/IP) - Novell - OS/2)

Alle priser er excl. moms. Prisen inkluderer DB/C-runtimemodul til MSDOS/Windows/NT/2000-singleuser. Prisen for DB/C-runtime til f.eks. UNIX m.v. afhænger af den konkrete installation. Prisen inkluderer alle på salgstidspunktet til standardsystemet/modulerne foreliggende programmer.

Ved opgradering til større klasse betales differencen for nuværende til ny klasse.

* Licensaftale oprettes direkte mellem kunden og Data Design ApS, og licensen reguleres årligt med månedspristalsindexet for oktober. Licensen dækker vederlagsfri opdatering af systemet foranlediget af lovgivningsmæssige ændringer.

- - - o o o - - -

Sådan ser vor prisliste ud! For den mindre virksomhed er vi måske dyre, og for den store virksomhed er vi faktisk uforståeligt billige! Dette paradoks har vi altid måtte, men også lært at leve med: den lille virksomhed ender med at blive 'snydt' ved den faktiske mulighed for at købe et lønsystem til ganske få tusinde kroner, men som hurtigt viser sine til prisen hørende begrænsninger - den store virksomhed (oftest dennes øverste ledelse) lader sig til gengæld let manipulere af den nålestribede salgskonsulents forklaringer om, at netop deres topmoderne, GUI-, ASP-baserede & iøvrigt E-commerce-forberedte lønsystem naturligvis må starte ved 'en halv million' plus tilsvarende i etablerings-tilretninger - Kejserens Nye Klæder blev skam ikke skrevet forgæves!

Som det ses baserer prislisten sig på, at man a/ for et eengangsbeløb køber brugsretten til LGA-lønsystemet, kombineret med en b/ pligtig LGA-licens, der dækker alle former for lovgivningsmæssigt betingede ændringer/modifikationer/justeringer (dog under forudsætning af, at brugeren c/ holder sig ájour med LGA's løbende forbedringer).

Alle 3 ovenstående komponenter baserer sig på 'antal ansatte', som vi (modsat flere andre lønudbydere) definerer som "typisk antal ansatte pr. måned" - fx 290 stk. årsopgørelser (S74), men i gennemsnit 180 stk. lønudbetalinger pr. måned, bringer denne bruger i vor Klasse C (max. 200).

En typisk LGA-bruger køber selve LGA-lønsystemet (naturligvis), men derudover endvidere dets PA-modul (30%), Hist/Stat-modul (10%) samt RapGen-modulet (5%) - ialt 45 pct. oven i ovenstående LGA-priser. Extra-modulerne influerer ikke på den månedlige LGA-licens.

Eksempel:

Virksomheden har typisk 160 lønudbetalinger pr. måned (men måske 250 årsopgørelser (S74) ved årets slutning) - virksomheden er derfor i vor Klasse C (101-200). Virksomheden køber endvidere brugsretten til PA-, Hist/Stat- og RapGen-modul.

Den samlede 1) eengangspris for denne bruger vil være: 50.000,- (LGA) + 15.000,- (PA) + 5.000,- (Hist/Stat) + 2.500,- (RapGen), ialt 72.500,- , dernæst 2) en månedlig LGA-licens på 760,- kr. (faktureret kvartalsvis) en 3) typisk opgradering/forbedringsomkostning på 6.000,- pr. år samt endelig 4) supportbehov pr. år ca. 3.000,-.

Endvidere kan der til opstart blive tale om 5) beskedne omkostninger til 'konvertering fra andet system' og undervisning/igangsætning - rammerne for dette er meget vide, men regn med ca. 6.000,- kr.

Det herefter helt typiske er, at man nu er selvkørende - se dog ovenstående pkt. 4) - thi specielt ved årsskiftet (S74, skattekort, FerieKort, DS/DA-statistik, nulstilling m.v.) er der næsten overfor enhver bruger behov for vor assistance.

LGA-licensen dækker udelukkende lovgivningsmæssigt betingede ændringer til LGA-systemet (historisk: SkatteReformen / AMB / SP / SP via speciel ATP v/ dagpenge o.lign.) - men ikke justeringer/udbygninger baseret på ændringer i nogen form for overenskomstfornyelser med eller uden regeringens indblanden, thi sådanne ændringer vedrører eventuelle LGA-opgraderings tilbud.

Tilbage til hovedsiden