Mange brugere udskriver alt på laserprinter - også lønsedler.
Ovenstående vises en typisk timeløn-seddel.
Med LGA's lønseddelmacro (baggrundsmaske) kommer den ud direkte som vist,
fx på firmaets 'side2'-papir.

Tilbage
Til
Eksempler