Denne unikke facilitet giver konstant brugeren mulighed for at besigtige
og/eller udskrive brugerens 100 seneste udskrifter (typisk gående 2 måneder bagud).
Vist i en situation hvor man er ved at vælge udskriftslayout/printer.

Tilbage
Til
Eksempler