Langt de fleste af LGA's udskrifter er naturligvis af Løn/Gage/Regnskab/Statistik/Extern-orienteret karakter.
Systemet indeholder endvidere som vist ovenfor en vifte af mere service-præget karakter.
PA-modulet udbygger denne vifte i væsenligt omfang.

Tilbage
Til
Eksempler