LGA rummer ca. 80 prædefinerede udskrifter.
Alle udskrifter kan, ved deres bestilling, i forskelligt omfang
minimeres til kun at indeholde netop den delmængde, som brugeren focuserer på.
Ovenstående vises et typisk 'bestillingsbillede'.

Tilbage
Til
Eksempler