LGA's saldo-kartotek består af hele 9 skærmbilleder (SA,-B,-C,-D,-E,-F,-G,-S og -O).
Her er vist Saldobillede *A* i en situation, hvor den højre søjle viser personens saldotal,
stammende fra en 'prøve-beregning' for måske 1 minut siden.

Tilbage
Til
Eksempler