LGA's medarbejder-kartotek består af hele 8 skærmbilleder (PA,-B,-C,-D,-E,-F,-P og -S).
Her er vist Personbillede *A* (civildata mv) med en af vore karakteristiske PopUp-bokse.

Tilbage
Til
Eksempler