LGA's programvælger.
Herfra aktiveres de utallige delfunktioner, som LGA tilbyder.
Fx dækker pkt. 1 vedligeholdelse af LGA's 13 stamregistre.
Vist i en situation, hvor hjælpefunktionen forklarer om pkt. 6.

Tilbage
Til
Eksempler