Modulvælger.
LGA's startbillede.
Herfra aktiveres det LGA-modul, som brugeren nu ønsker at arbejde i.

Tilbage
Til
Eksempler