Data Design ApS

Virksomhedsprofil

Akademiingeniør, Poul Starch Sørensen blev i 1974 ansat på A/S Regnecentralen, hvor han kom til at beskæftige sig med programmering til Datapointmaskiner i en særlig afdeling indenfor virksomheden.

       Poul Starch Sørensen

Da Regnecentralen senere blev omdannet og Datapointaktiviteterne blev udskilt foretrak PSS at søge over i en mindre privat virksomhed, hvor han dog fortsatte med udvikling af programmer for som hidtil at betjene de store kunder, han havde arbejdet for i Regnecentralens regi.

Da denne virksomhed nogle år senere ophørte, følte PSS sig så forpligtet overfor sine kunder, at han i 1981 startede egen virksomhed, Data Design, der således snart har eksisteret i hele 20 år.

I 1983 blev PSS bedt om at lave et lønsystem til Ferrosan A/S, og det blev taget i brug i 1984. Siden da er kundeskaren vokset jævnt, og de første er faktisk stadig vore gode kunder.

Med dette system som udgangspunkt har vi gennem årene udviklet vort efterhånden meget vidtfavnendeLGA-lønsystem, og det bliver stadig udbygget og forbedret. Vi betjener idag mere end 60 større virksomheder indenfor den offentlige og den private sektor med LGA-løn og kan vel betegnes som en af Danmarks førende specialvirksomheder indenfor løn- og personaleadministrative applikationer.

Ledetråden i virksomheden har været kundernes behov. Alle udbygninger er lavet til og bestilt af kunderne, og vi lægger meget vægt på at betjene vore kunder så godt og hurtigt, som overhovedet muligt.

       Svend B. Kühn

Foruden PSS har vi ansat Svend Kühn, som har stor erfaring indenfor systemdesign, programmering og brugen af LGA-løn. Som EDB-chef havde han i en årrække haft ansvaret for LGA hos en af vore kunder. Han har netop haft 10-års jubilæum i Data Design ApS.

Man kan måske undre sig over, at der ikke er flere ansatte i Data Design ApS, og det kan da også snart komme på tale, men årsagen er, at LGA-lønsystemet er meget driftsstabilt, og når først brugeren har lært det at kende, har man (bl.a. grundet en meget veludbygget 'skærm-hjælp/forklaring') yderst sjældent brug for assistance fra os. Den stabile og udbygningsvenlige programkerne gør, at vi trods den store kundemasse, faktisk ikke behøver at være flere ansatte.

     The Entire Staff 

Vi praktiserer stor åbenhed om, hvem der er brugere af vort system, de kender hinanden, og alle LGA-brugere får på anfordring udleveret LGA-sourcekoderne i forseglet kuvert.

Data Design har på intet tidspunkt været i økonomiske vanskeligheder, og har gennem årene haft en pæn omsætning (ca. 1,6 mill. i årene 1992->nu).

 sidst justeret: 03.09.2000

Tilbage til hovedsiden