LGA-lønsystem

Produktprofil


Grundlaget for LGA-lønsystem blev lagt da Ferrosan A/S helt tilbage 
i 1983 bad Data Design om at lave et lønsystem til afløsning for 
deres hidtidige servicebureauløsning. Systemet blev taget i brug i 
1984.

Med dette system som udgangspunkt har Data Design gennem årene 
udviklet vort efterhånden meget vidtfavnende LGA-lønsystem, som konstant
bliver udbygget og forbedret. LGA-lønsystem kører idag hos mere end 60
større virksomheder indenfor den offentlige og den private sektor og kan
vel betegnes som en af Danmarks førende applikationer på det løn- og
personaleadministrative område.

Vor virksomhedsstrategi baserer sig på, at vi prioriterer LGA's indre kvaliteter
langt højere end dets (måske lidt støvede) ydre fremtoning. LGA er et
Textmode-baseret produkt (ingen mus ell. deraf følgende -skader ell. click),
hvilket giver maximal stabilitet og brugerkomfort - og så behøver du (sikkert) 
ingen læsebriller for at bruge LGA. Det er lønbrugerens behov og forventninger, 
der er i focus - ikke 'dagens teknik' - dén kan man med nogen gru læse om i 
aviserne!

LGA er en yderst driftstabil og omfangsrig applikation, der afvikles direkte fra 
'skrivebordet' fx under Windows 95/98/2000/NT, UNIX m.v. Etableringen af 
systemet hos brugeren kan klares på ganske kort tid, da det brugervenlige 
system leveres komplet og klar til øjeblikkelig drift, nærmest en form for 
Plug'n Play. Det håndterer desuden sine opgaver bemærkelsesværdig 
hurtigt, afhængig af hardwareplatformen, som kan være alt fra singleuser
PC over NetBios(TCP/IP) ell. Novell-baserede PCnet-installationer til store 
UNIX-systemer.

Et fuldt udbygget LGA-lønsystem består af vidtfavnende funktioner for 
Lønudbetaling, PersonaleAdministration (HR), Budgetlægning & -simulering, 
Historik/Statistik samt en RapportGenerator.

LGA fremstår som et standardsystem, der repræsenterer summen af vore 
brugeres forventninger og krav til en moderne Løn- & HR-applikation.

LGA udvikles løbende. Vore brugere beder os jævnligt om tilbud på etablering 
af 'dette og hint'. Denne 'knop-skydning's-effekt har i årenes løb tilført 
LGA funktioner for flere millioner kroner. Disse udbygninger tilbydes de øvrige 
LGA-brugere i.f.m. vore jævnlige 'opgraderingstilbud' - typisk 2 gange pr. år 
til en pris, der slet ikke modsvarer den enkelte sponsors donation, som så til 
gengæld får 'hele opgraderingen' (med dennes øvrige tiltag) gratis. 
Tja, sådan gør vi!

LGA er udviklet som et flerbrugersystem, med indbygget mulighed for decentral 
lønbehandling (typisk et antal lønbehandlere m/k med hver sin ansvarsmængde 
blandt det samlede personale og et antal PA-chefer (evt. en receptionist), der alle
bearbejder og trækker data fra den samme LGA-base). Foranstående hindrer dog 
ikke, at ca. halvdelen af vore installationer i praksis er singleuser. 
De enkelte moduler er udstyret med indgangs-passwords, der gør det muligt at 
begrænse omfanget af 'hvad/hvem indloggeren må/kan arbejde med'.

LGA indeholder såvel IMPORT-funktioner (tidsregistrerings-/flextidssystemer, 
køb-i-kantine ell. lign.) som EXPORT-funktioner (integration med kundens 
regnskabssystem, regneark, tekstbehandling ell. lign.) - løsningen tilpasses 
oftest den enkelte kundes specifikationer - med udgangspunkt i vor respektive 
standardmodel.

LGA indeholder på alle væsentlige punkter indbygget Online-brugervejledning. 
Alle skærmbilleder og hjælpetekster er på dansk.

LGA er maskinflytbar - alt etableret LGA-materiale kan let overføres til større/anden
hardwareplatform alene ved at brugeren skal investere i et nyt såkaldt 
Runtime-modul.

Den samlede LGA-dokumentation er et ringbind (7cm), der følger med ved et køb. 
Det lader sig ikke gøre, at beskrive det samlede system på færre sider. 

Vi har dog på stikordords-niveau forsøgt at beskrive 'det hele' via nedenstående 
'link', som vi beder dig aktivere, hvis du vil vide mere om LGA's utallige faciliteter.

Stikord, som karakteriserer LGA-lønsystem 
        

sidst justeret: 11.09.2000

 

Tilbage til hovedsiden